Οι τομείς έρευνας και εκπαίδευσης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τα κάτωθι ερευνητικά αντικείμενα:

  • Βάσεις Δεδομένων και γνώσης.
  • Aνάπτυξη και διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Ηλεκτρονική μάθηση και υποβοηθητική τεχνολογία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Διαχείριση Πληροφορίας.
  • Ανάκτηση κειμένου και διαχείριση εγγράφων
  • Ανάπτυξη μικρών συστημάτων (φορητών συσκευών κ.λπ.) και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου