• Γαλιώτου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
  • Καρανικόλας Νικήτας, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
  • Κοίλιας Χρήστος., Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
  • Σκουρλάς Χρήστος, Διευθυντής του εργαστηρίου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας
  • Χάλαρης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας